NASIL AVCI OLUNUR
Kaçak avlananların yasal koşulları yerine getirmeden avlanmak için kendince nedenleri olabilir. Hırsızlık yapanlarında kendince bir sürü nedenleri vardır. Hırsız para ve değerli mallarınızı çalar. Kaçak avcılarla toplumun ortak değeri olan doğadaki yaban hayvanları çalar.
HIRSIZLIĞIN MAZERETİ OLAMAZ
AVINIZA VE YABAN HAYATINA SAHİP ÇIKINIZ
AVCI OLABİLMEK İÇİN
Türkiye de Kara avcılığı yapabilmek için, yani AVCI olabilmek için 4915 sayılı kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi zorunludur. Ayrıca Ateşli silahlarla ilgili 2521 ve 6136 sayılı kanunlarda avcıları ilgilendirmektedir.
Avcı olabilmenin ilk şartı Bir avcılık kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olup "Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi"ni (Sertifika) alınması zorunluluğudur.
Bundan sonra ki işlem  AVCILIK BELGESİ nin çıkartılmasıdır.

AVCILIK BELGESİ NASIL ALINIR.
ilk defa Avcılık Belgesi alacaklar; İl Müdürlüğünden alacakları resmi yazı ile Vergi Daireleri’ne Avcılık Belgesi harcını yatıracaklar ve harç makbuzu ile aşağıda listelenen diğer evraklarla birlikte şahsen veya üyesi oldukları Avcı Derneği
aracılığıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne müracaat edeceklerdir.

Avcılık Belgesi İçin İstenen Belgeler:

  Tek başına Avcılık Belgesi sahibi olmak avlanmak için yeterli değildir.

 •     Harç Makbuzu, (Vergi Dairesine yatırılır)

 • Sertifika, (Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi’nin(Sertifika) aslı, kişinin Çevre ve Orman Müdürlüğü’ndeki dosyasında muhafaza  edilmektedir. Kurs bitirme belgesinin aslının kendilerinde kalmasını isteyen avcılar, sertifikanın fotokopisini noterde tasdik ettirip aslını İl Müdürlüğüne onaylattıktan sonra Sertifikalarını alabilirler.

 •  İki (2) Adet vesikalık fotoğraf

 •  İkametgah belgesi,

 •  Nüfus cüzdan fotokopisi,

 •  Sabıka kaydı olmadığına dair belge,

 •  Süresi geçmemiş  tüfek ruhsatnamesi ya da sağlık raporu,

 •  Avcılar Kulübü ya da Avcı Derneği üyelik belgesi.

        

Avcılık Belgesinin Kapağı                                           Avcılık Belgesinin 1. Sayfası                                        Avcılık Belgesinin Vize Sayfası

 

AVCILIK BELGESİ VİZE İŞEMİ İÇİN;

Avcılık Belgesi vize işlemi her yılın ocak ayı içinde yaptırılması zorunludur. Ocak ayından sonra yaptırılacak vize işlemlerinde gecikme faizi ayrıca alınmaktadır. Avlanmasanız dahi Avcılık Belgenizi iptal ettirmediğiniz sürece yasal olarak harç bedelini ödemek zorunluluğu vardır. Avlanmayacaksanız boş yere para ödememek için avcılık belgenizi iptal ettirin.  Avcılık Belgesini istediğiniz zaman yeniden çıkartma hakkınız vardır.

 • Dilekçe(İl Çevre Orman Müdürlüğüne hitaben. avcılık belgemin vize işleminin yapılmasını arz ederim)
 • Avcılık Belgesinin aslı
 • Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin aslı ve fotokopisi
 • Vergi Dairesine yatan harç makbuzunun aslı
 • Dernek üyelik belgesi

Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu) :
Avcılık Belgesi sahibi avcılara verilen ve yalnızca verildiği av sezonu için geçerliliği olan belgedir.
Avcılık Belgesi vize edilmemiş avcılara Avcılık Belgeleri vize edilmeden Avlanma İzin Kartı verilmez.


 Avcılık Belgesi sahibi Avcılar Avlanma İzin Kartını (Avlanma Pulu) İki Şekilde Temin Edebilirler:

1- Şahsen İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine başvurarak ya da

2- Üyesi oldukları Avcı Derneğine başvurarak alabilirler.

        
         Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu) Ön Yüzü                            Avlanma İzin Kartı (Avlanma Pulu) Arka Yüzü

 

NOT :
Yasa gereği dernekler veya vakıflara üye olamayan kamu görevlileri kurum hüviyetinin aslını göstermek ve fotokopisi alınmak suretiyle Avcı Derneğine üye olanlar kadar avlanma izin ücreti ödeyerek Avlanma İzin Kartı (avlanma pulu) alabileceklerdir.
Avlanma Pulu bedelleri üyesi olduğunuz Avcılar Derneğine,  şahsen almak isteyenler bulundukları ilin Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Döner Sermaye hesaplarına yatırırlar.


YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi için istenen Belgeler:

1. Valilik Makamından havaleli dilekçe. (Yenileme veya yeni tüfek alacağı belirtilerek- ayrıca T.C. Numarası yazılacak)
2. Nüfus cüzdan fotokopisi
3. Sabıka Kaydı (Suç kaydı varsa mahkeme kararı ile birlikte)
4. Sağlık Raporu (Silah taşımasında ve bulundurmasında engel bir durum olmadığına dair Psikolojik ve Nörolojik ve Fiziki yönden)
5.3 Adet fotoğraf.
6. Yenileme talebinde bulunanlar için eski ruhsatın aslı. Ayrıca ruhsatta kayıtlı tüfeklerin tespiti yapılmak üzere getirilmesi.
7. 2009 Yılı harcı 15.50 TL (Vergi Dairesine)
8. Parmak izi verilmesi (İl Emniyet Müdürlüğünden)
9. Yarım Kapaklı dosya

Ruhsat harcı 5 yıl içindir.


SAYHAK SAYFASINA DÖN